top of page
community%20event_edited.jpg
כל תרומה עושה הבדל

לתרומה בדולרים קנדיים לחץ כאן . לתרומה ליש״ט לחץ כאן .

Therapy Session

חסות 

לטיפול

לחודש אחד

תנו חסות לטיפול רגשי למשך חודש

$180

Children in School

בית ספר

קבוצות

לחודש אחד

תנו חסות לאחת מקבוצות הכישורים החברתיים / רגשיים שלנו לילדי בית הספר

360 דולר

Audiovisual Conference

קהילה

אירועים

לחודש אחד

עזור לנו לשנות את השיחה באמצעות אירועים קהילתיים

500 דולר

דואר

שלחו את תרומתכם ישירות אלינו

 

Kav L'Noar Foundation
348 Brooke Avenue 
Passaic, N.J.  07055

קו לנוער
ת"ד 7685
ירושלים, 91071

 

העברה בנקאית:

קו לנוער ע”ר- Ubank Ltd. 26-

סניף קרן היסוד # 288 חשבון # 418447

בטלפון

תתקשרו ותרמו עוד היום

02-622-3039

+1 (818) -293-0425

בדוא"ל

שלחו לנו את הסכום ופרטי התשלום ואנחנו נדאג בשבילכם לכל השאר.

info@kavlnoar.org

bottom of page