שלם בשקל

israel flag.jpg

שלם עם דולרים

American flag waving